Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Dimarts, 28 maig 2019

Transparència en els deutes Municipals

Import del deute públic municipal

Evolució del Deute Públic Municipal en comparació amb altres exercicis.

Endeutament per habitant

Endeutament relatiu

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació