Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Tinents d'Alcaldia

Són designats -entre els membres de la Junta de Govern Local- i col·locats lliurement per l'Alcalde. Substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde.

Presidenta

María Isabel Albalat Asensi

María Isabel Albalat Asensi

Alcaldessa. (PSPV-PSOE)

Membres

Vicent Ciscar Chisbert

Vicent Ciscar Chisbert

Primera Tinença d'Alcaldia i Regidor d'Hisenda i Administració General. (PSPV-PSOE)
Esther Torrijos Alonso

Esther Torrijos Alonso

Segona Tinença d'Alcaldia i Regidora de Cultura i Festes. (PSPV-PSOE)
Alejandro Jorge Sánchez Tarazona

Alejandro Jorge Sánchez Tarazona

Tercera Tinença d'Alcaldia i Regidor d'Urbanisme, Obres Públiques i Territori. (PSPV-PSOE)
Susana Moreno Ramón

Susana Moreno Ramón

Quarta Tinença d'Alcaldia i Regidora d'Educació i Esports. (PSPV-PSOE)
Oscar Pellicer Gil

Oscar Pellicer Gil

Cinquena Tinença d'Alcaldia i Regidor de Transició Ecològica i Medi Ambient i delegació especial de Joventut i Comunicació. (PSPV-PSOE)
María Jesús López Sanz

María Jesús López Sanz

Sisena Tinença d'Alcaldia i Regidora de Bon Govern i Ciutadania i delegació especial d'Igualtat, Persones Majors i Cooperació (Àrea de Benestar Social). (PSPV-PSOE)

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació