Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Subvencions

Subvencions i Ajudes Públiques

Les subvencions, i ajudes públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i persones o entitats beneficiàries. Les ajudes concedides amb càrrec a fons de la Unió Europea es regularan per la normativa de publicitat específica de cada fons....

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació