Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Dimecres, 22 maig 2019

Resolucions dictades per l'òrgan competent sobre la compatibilitat de les activitats privades a realitzar pels càrrecs.

Corporació de la legislatura 2015-2019

Compatibilitat de les activitats privades a realitzar pels càrrecs

EN AQUESTA LEGISLATURA NO ES PRODUEIX AQUESTA SITUACIÓ

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació