Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Representants d'Entitats

Entitat pública municipal

Reconeixement que s'atorga a una organització de caràcter no lucratiu, prèvia sol·licitud i estudi del compliment de determinats requisits, que la dota d'una sèrie de drets i beneficis, quan el seu objecte social i les activitats, que realitzen en el seu municipi, tinguen caràcter complementari respecte a les competències municipals;...

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació