Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Dimecres, 22 maig 2019

Pressupost de l'Ajuntament

Informació actualitzada sobre l'estat d'execució, estats de liquidació d'ingressos i despeses

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació