Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Pla General d'Ordenació Urbana

Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU)

El Pla General d'Ordenació Urbana (P.G.O.O.) és un instrument de planejament general definit en la normativa urbanística d'Espanya com un instrument bàsic d'ordenació integral del territori d'un o diversos municipis, a través del qual es classifica el sòl, es determina el règim aplicable a cada classe de sòl, i es...

Pla General d'Ordenació Urbana

Modificacions Aprovades del Pla General d´Ordenació Urbana

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació