Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Divendres, 8 març 2019

Nòmines dels Càrrecs Electes i de Confiança o Lliure Designació

Corporació 2019 - 2023

Nòmines dels càrrecs electes

Ex- membres equip de govern

Nòmina dels càrrecs de confiança o lliure designació

Ex-càrrecs de confiança o lliure designació

Corporació 2015 - 2019

Nòmines dels càrrecs electes

Ex - membres equip de govern

Nòmina de càrrecs de confiança o lliure designació

Corporació 2011 - 2015

Nòmines dels càrrecs electes

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació