Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Junta de Govern Local

Junta de govern local

El ROF en els seus article 112 i 113, regula la constitució i règim de sessions de la Comissió de Govern, que ara hem d'entendre referides a la Junta de Govern Local La Junta de Govern Local celebrarà sessió constitutiva, a convocatòria de l'alcalde o President, dins dels deu dies següents...

Josep Val Cuevas

Josep Val Cuevas

Primer tinent d'Alcaldia i Regidor de l'Àrea municipal d'Hisenda i Administració General. (COMPROMIS)
Vicent Ciscar Chisbert

Vicent Ciscar Chisbert

Segon tinent d'Alcaldia i Regidor d'Interior i Personal. (PSOE)
María Ángels Val Canós

María Ángels Val Canós

Tercer tinent d'Alcaldia i Regidora de l'Àrea d'Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat. (COMPROMIS)
Rafael Gadea Merino

Rafael Gadea Merino

Regidor de Benestar Social, Sanitat i Salut Pública. (COMPROMIS)
Alejandro Jorge Sánchez Tarazona

Alejandro Jorge Sánchez Tarazona

Regidor de l'àrea d'Educació. (PSOE)
Esther Torrijos Alonso

Esther Torrijos Alonso

Regidora de Cultura i delegacions especials de Festes i de l'Àrea de Transparència, Comunicació i Participació Ciutadana. (PSOE)
Olga Sandros Torregrosa

Olga Sandros Torregrosa

Regidora d'Economia, Ocupació i Comerç. (COMPROMIS)

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació