Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Junta de Govern Local

Junta de govern local

El ROF en els seus article 112 i 113, regula la constitució i règim de sessions de la Comissió de Govern, que ara hem d'entendre referides a la Junta de Govern Local La Junta de Govern Local celebrarà sessió constitutiva, a convocatòria de l'alcalde o President, dins dels deu dies següents...

Isabel Martín Gómez
Alcaldessa (COMPROMIS)
Vicent Ciscar Chisbert
Tercer Tinent d'Alcaldia i Regidor d'Interior i Personal. (PSOE)
Josep Val Cuevas
Segon Tinent d'Alcaldia i Regidor d'Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat. (COMPROMIS)
Beatriz Jiménez Jiménez
Regidora d'Economia, Ocupació i Comerç. (COMPROMIS)
María Isabel Albalat Asensi
Primera Tinent d'Alcaldia i Regidora de Cultura. (PSOE)
Alejandro Jorge Sánchez Tarazona
Regidor de l'àrea d'Educació. (PSOE)
Rafael Gadea Merino
Regidor de Benestar Social, Sanitat i Salut Pública. (COMPROMIS)

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació