Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Informes de Medi Ambient

Estudi d'impacte ambiental

És el procediment tècnic-administratiu que serveix per a identificar, avaluar i descriure els impactes ambientals que produirà un projecte en el seu entorn en cas de ser executat, tot això amb la finalitat que l'administració competent puga acceptar-ho, rebutjar-ho o modificar-ho. Aquest procediment jurídic administratiu s'inicia amb la presentació de...

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació