Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Dimecres, 22 maig 2019

Informes d'Auditoria de Comptes i Fiscalització per part d'òrgans de control extern (Càmara o Tribunal de Comptes), de l'Ajuntament i de les entitats del sector públic municipal.

2021

2021

2020

2020

2018

No han hagut auditories de comptes

2018

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació