Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Dimecres, 22 maig 2019

Informes d'Auditoria de Comptes i Fiscalització per part d'òrgans de control extern (Càmara o Tribunal de Comptes), de l'Ajuntament i de les entitats del sector públic municipal.

2022

2022

2021

2021

2020

2020

2018

No han hagut auditories de comptes

2018

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació