Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Grups Polítics

Grup polític municipal

D'acord amb l'article 73 de la LBRL, a l'efecte de la seua actuació corporativa, els membres de les Corporacions locals es constituiran en grups polítics, en la forma i amb els drets i obligacions que s'establisquen, amb excepció d'aquells que no s'integren en el grup polític que constituïsca la formació...

Isabel Martín Gómez
Alcaldessa (COMPROMIS)
Josep Val Cuevas
Segon Tinent d'Alcaldia i Regidor d'Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat. (COMPROMIS)
Beatriz Jiménez Jiménez
Regidora d'Economia, Ocupació i Comerç. (COMPROMIS)
Esther Coronado García
Regidora d´Igualtat. (COMPROMIS)
Rafael Gadea Merino
Regidor de Benestar Social, Sanitat i Salut Pública. (COMPROMIS)
María Ángeles Val Canós
Regidora de l'Àrea de Joventut i Esports. (COMPROMIS)

María Isabel Albalat Asensi
Primera Tinent d'Alcaldia i Regidora de Cultura. (PSOE)
Vicent Ciscar Chisbert
Tercer Tinent d'Alcaldia i Regidor d'Interior i Personal. (PSOE)
María Jesús López Sanz
Regidora de l'Àrea d'Innovació i Atenció Ciutadana. (PSOE)
Alejandro Jorge Sánchez Tarazona
Regidor de l'àrea d'Educació. (PSOE)
Esther Torrijos Alonso
Regidora de l'Àrea de Transparència, Comunicació i Participació Ciutadana. (PSOE)

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació