Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Evolució Deute Municipal

S'inclou en el còmput del deute municipal l'import del deute viu amb les entitats de crèdit.

Deute Públic

El deute viu és la totalitat del deute pendent de pagar que té l'Ajuntament procedent de préstecs a llarg termini....

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació