Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Evolució Deute Municipal

S'inclou en el còmput del deute municipal l'import del deute viu amb les entitats de crèdit.

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació