Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Estatuts de l'entitat pública empresarial "Empresa de Serveis de Paiporta" (ESPAI)

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació