Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Equip de Govern

Josep Val Cuevas

Josep Val Cuevas

Primer tinent d'Alcaldia i Regidor de l'Àrea municipal d'Hisenda i Administració General. (COMPROMIS)
Vicent Ciscar Chisbert

Vicent Ciscar Chisbert

Segon tinent d'Alcaldia i Regidor d'Interior i Personal. (PSOE)
María Ángels Val Canós

María Ángels Val Canós

Tercer tinent d'Alcaldia i Regidora de l'Àrea d'Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat. (COMPROMIS)
Alejandro Jorge Sánchez Tarazona

Alejandro Jorge Sánchez Tarazona

Regidor de l'àrea d'Educació. (PSOE)
María Jesús López Sanz

María Jesús López Sanz

Regidora de la delegació especial de l'Àrea d'Innovació i Atenció Ciutadania. (PSOE)
Esther Torrijos Alonso

Esther Torrijos Alonso

Regidora de Cultura i delegacions especials de Festes i de l'Àrea de Transparència, Comunicació i Participació Ciutadana. (PSOE)
Rafael Gadea Merino

Rafael Gadea Merino

Regidor de Benestar Social, (COMPROMIS)
Olga Sandros Torregrosa

Olga Sandros Torregrosa

Regidora d'Economia, Ocupació i Comerç. (COMPROMIS)
Esther Coronado García

Esther Coronado García

Regidora de la delegació especial d'Igualtat. (COMPROMIS)
Laura Jiménez Jiménez

Laura Jiménez Jiménez

Regidora de la delegació especial d'Alcaldia d´Igualtat i Joventut. (COMPROMIS)

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació