Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Corporació Municipal

Informació sobre els càrrecs electes: dades de contacte, agenda, retribucions, nòmines, declaració patrimonial de béns i currículum vitae.

María Isabel Albalat Asensi

María Isabel Albalat Asensi

Alcaldessa. (PSPV-PSOE)
Vicent Ciscar Chisbert

Vicent Ciscar Chisbert

Primera Tinença d'Alcaldia i Regidor d'Hisenda i Administració General. (PSPV-PSOE)
Esther Torrijos Alonso

Esther Torrijos Alonso

Segona Tinença d'Alcaldia i Regidora de Cultura i Festes. (PSPV-PSOE)
Alejandro Jorge Sánchez Tarazona

Alejandro Jorge Sánchez Tarazona

Tercera Tinença d'Alcaldia i Regidor d'Urbanisme, Obres Públiques i Territori. (PSPV-PSOE)
Susana Moreno Ramón

Susana Moreno Ramón

Quarta Tinença d'Alcaldia i Regidora d'Educació i Esports. (PSPV-PSOE)
José Antonio Redondo Gutiérrez

José Antonio Redondo Gutiérrez

Regidor d'Economia, Ocupació i Comerç. (PSPV-PSOE)
Josep Val Cuevas

Josep Val Cuevas

Primer tinent d'Alcaldia i Regidor de l'Àrea municipal d'Hisenda i Administració General. (COMPROMIS)
María Ángels Val Canós

María Ángels Val Canós

Tercer tinent d'Alcaldia i Regidora de l'Àrea d'Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat i de la delegació especial d'esports. (COMPROMIS)
Olga Sandros Torregrosa

Olga Sandros Torregrosa

Regidora d'Economia, Ocupació i Comerç. (COMPROMIS)
Daniel Furió Navarro

Daniel Furió Navarro

Regidor. (VOX)

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació