Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Corporació Municipal

Informació sobre els càrrecs electes: dades de contacte, agenda, retribucions, nòmines, declaració patrimonial de béns i currículum vitae.

Josep Val Cuevas

Josep Val Cuevas

Primer tinent d'Alcaldia i Regidor de l'Àrea municipal d'Hisenda i Administració General. (COMPROMIS)
Vicent Ciscar Chisbert

Vicent Ciscar Chisbert

Segon tinent d'Alcaldia i Regidor d'Interior i Personal. (PSOE)
María Ángels Val Canós

María Ángels Val Canós

Tercer tinent d'Alcaldia i Regidora de l'Àrea d'Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat i de la delegació especial d'esports. (COMPROMIS)
Esther Torrijos Alonso

Esther Torrijos Alonso

Regidora de Cultura i delegacions especials de Festes i de l'Àrea de Transparència, Comunicació i Participació Ciutadana. (PSOE)
Alejandro Jorge Sánchez Tarazona

Alejandro Jorge Sánchez Tarazona

Regidor de l'àrea d'Educació. (PSOE)
María Jesús López Sanz

María Jesús López Sanz

Regidora de la delegació especial de l'Àrea d'Innovació i Atenció Ciutadania. (PSOE)
Rafael Gadea Merino

Rafael Gadea Merino

Regidor de Benestar Social, (COMPROMIS)
Laura Jiménez Jiménez

Laura Jiménez Jiménez

Regidora de la delegació especial d'Alcaldia d´Igualtat i Joventut. (COMPROMIS)
Olga Sandros Torregrosa

Olga Sandros Torregrosa

Regidora d'Economia, Ocupació i Comerç. (COMPROMIS)
Santiago Hernández Ruiz

Santiago Hernández Ruiz

Regidor de la delegació especial de Sanitat i Salut Pública. (COMPROMIS)
Vicente Ibor Asensi

Vicente Ibor Asensi

Regidor. (PP)
Francisco Estellés García

Francisco Estellés García

Regidor. (CIUDADANOS)
Matilde Cardos Sanz

Matilde Cardos Sanz

Regidora. (CIUDADANOS)

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació