Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Dimecres, 22 maig 2019

Comptes Anuals ESPAI

Balanç, compte de resultats, memòria i liquidació

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació