Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Anunci de l'Ajuntament de Paiporta sobre acord de la Junta de Govern Local de data 14 d'abril de 2023 sobre aprovació bases reguladores concessió subvenciones per a la instal·lació d'ascensors en edificis d'ús residencial col·lectiu de Paiporta exercici 2023 i convocatòria.

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació