Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Acords de les condicions de treball i convenis col·lectius vigents

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació