Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Exposició pública projecte de millores d´urbanització per a la mobilitat per als vianants en la Plaça Església de Sant Jordi Màrtir i carrers Església, Dr. Ferran, Dr. López Trigo i València.

Territori, Urbanisme i Medi Ambient

Territori, Urbanisme i Medi Ambient

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació