Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Exposició pública projecte expropiació per taxació conjunta terrenys dotacionals ampliació CEIP L´Horta i xarxa viària

Territori, Urbanisme i Medi Ambient

Territori, Urbanisme i Medi Ambient

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació