Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Comissió Informativa d'Interior i Personal

PRESIDÈNCIA

Vicent Ciscar Chisbert

Vicent Ciscar Chisbert

Segon tinent d'Alcaldia i Regidor d'Interior i Personal. (PSOE)

VICEPRESIDÈNCIA

María Jesús López Sanz

María Jesús López Sanz

Regidora de la delegació especial de l'Àrea d'Innovació i Atenció Ciutadania. (PSOE)

MEMBRES

Esther Torrijos Alonso

Esther Torrijos Alonso

Regidora de Cultura i delegacions especials de Festes i de l'Àrea de Transparència, Comunicació i Participació Ciutadana. (PSOE)
Josep Val Cuevas

Josep Val Cuevas

Primer tinent d'Alcaldia i Regidor de l'Àrea municipal d'Hisenda i Administració General. (COMPROMIS)
Olga Sandros Torregrosa

Olga Sandros Torregrosa

Regidora d'Economia, Ocupació i Comerç. (COMPROMIS)
María Ángels Val Canós

María Ángels Val Canós

Tercer tinent d'Alcaldia i Regidora de l'Àrea d'Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat. (COMPROMIS)
Francisco Estellés García

Francisco Estellés García

Regidor. (CIUDADANOS)

SECRETARIA

Eva Barbero Calvo

Administrativa de Personal

ACTES

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació