Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Urbanització zona verda Sant Ramon - Albal - Felip II

Projecte d'urbanització

Són projectes d'obra que tenen per finalitat portar a la pràctica el planejament general en el sòl urbà i els Planes Parcials. No podran contindre determinacions sobre ordenació ni règim del sòl i de l'edificació....

Expropiació zona verda i red viària entre carrers San Ramón, Albal i Felip II (Fase Alegacions) 2018

Projecte Expropiació Forçosa

Projecte Urbanització Jardí San Ramón - Albal - Felipe II - Instal·lacions

Projecte Urbanització Jardí San Ramón - Albal - Felipe II - Obra Civil

Projecte Expropiació Forçosa terrenys zona verda i vials zona verda San Ramón (Junta de Govern 16 - Juliol - 2018)

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació