Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Retribucions per Assistències dels Càrrecs Electes

En esta legislatura, els càrrecs electes amb nòmina, inclosa l'alcaldessa, no reben retribucions per assistències.

Les retribucions íntegres anuals, incloses les indemnitzacions percebudes en ocasió del cessament o acomiadament, o per residència o anàloga, per les persones compreses en l'article 25, i pels alts càrrecs i màxims responsables de la resta d'entitats incloses en l'article 2 d'aquesta llei....

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació