Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Comissió Informativa d'Hisenda i Administració General

PRESIDÈNCIA

Josep Val Cuevas

Josep Val Cuevas

Primer tinent d'Alcaldia i Regidor de l'Àrea municipal d'Hisenda i Administració General. (COMPROMIS)

VICEPRESIDÈNCIA

Olga Sandros Torregrosa

Olga Sandros Torregrosa

Regidora d'Economia, Ocupació i Comerç. (COMPROMIS)

MEMBRES

María Ángels Val Canós

María Ángels Val Canós

Tercer tinent d'Alcaldia i Regidora de l'Àrea d'Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat. (COMPROMIS)
Vicent Ciscar Chisbert

Vicent Ciscar Chisbert

Segon tinent d'Alcaldia i Regidor d'Interior i Personal. (PSOE)
María Jesús López Sanz

María Jesús López Sanz

Regidora de la delegació especial de l'Àrea d'Innovació i Atenció Ciutadania. (PSOE)
Esther Torrijos Alonso

Esther Torrijos Alonso

Regidora de Cultura i delegacions especials de Festes i de l'Àrea de Transparència, Comunicació i Participació Ciutadana. (PSOE)
Francisco Estellés García

Francisco Estellés García

Regidor. (CIUDADANOS)

SECRETARIA

Juan Bautista Aznar Sánchez

Director Oficina UNICA

ACTES

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació