Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Comissió Informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat

PRESIDÈNCIA

María Ángels Val Canós

María Ángels Val Canós

Tercer tinent d'Alcaldia i Regidora de l'Àrea d'Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat. (COMPROMIS)

VICEPRESIDÈNCIA

Josep Val Cuevas

Josep Val Cuevas

Primer tinent d'Alcaldia i Regidor de l'Àrea municipal d'Hisenda i Administració General. (COMPROMIS)

MEMBRES

Laura Jiménez Jiménez

Laura Jiménez Jiménez

Regidora de la delegació especial d'Alcaldia de Joventut. (COMPROMIS)
Alejandro Jorge Sánchez Tarazona

Alejandro Jorge Sánchez Tarazona

Regidor de l'àrea d'Educació. (PSOE)
Esther Torrijos Alonso

Esther Torrijos Alonso

Regidora de Cultura i delegacions especials de Festes i de l'Àrea de Transparència, Comunicació i Participació Ciutadana. (PSOE)
Vicent Ciscar Chisbert

Vicent Ciscar Chisbert

Segon tinent d'Alcaldia i Regidor d'Interior i Personal. (PSOE)
Vicente Ibor Asensi

Vicente Ibor Asensi

Regidor. (PP)
Matilde Cardos Sanz

Matilde Cardos Sanz

Regidora. (CIUDADANOS)

SECRETARIA

Amparo Casany Ferrandis

Auxiliar Administrativa d'Urbanisme

ACTES

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació