Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Accés a la informació de transparència de l'Ajuntament de Paiporta

El nostre Portal de Transparència pretén acostar a la ciutadania tota la informació d'interés que els ajude a conèixer millor la gestió de l'entitat, oferint la possibilitat de descarregar les dades en formats oberts per a facilitar el seu tractament i reutilització.

Els principals objectius estratègics són aconseguir un nivell de gestió municipal eficaç, productiva i propera a la ciutadania, amb criteris organitzatius innovadors i amb un enfocament integral i transparent en la gestió.

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació