Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Subvencions Concedides

Subvenció

Mesura de suport financer per a donar resposta a demandes socials i econòmiques de persones i entitats públiques o privades. Disposició dinerària realitzada per les administracions públiques a favor de persones i/o entitats públiques i/o privades, que han de complir una sèrie de requisits i que serveix per a fomentar...

Cultura

Benestar Social

Educació

Esports

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació